Euroregionalne Centrum Kultury i Komunikacji- EuRegioKom Pieńsk

Dom Kultury w Pieńsku

Partnerstwo i współpraca:

Współpraca przy dużym projekcie „EuRegioKom“ pomiędzy
Gminą Pieńsk a EUROPA-HAUS GÖRLITZ e.V. ma swoje
korzenie w długiej, istniejącej już współpracy, która powstała przy
tworzeniu mniejszych projektów
W roku 2009 wystartował projekt EUROPY-HAUS o nazwie „Doświadczyć Görlitz”.
W ramach tego projektu starano się nie tylko przezwyciężać bariery językowe ale również pokonywać przeszkody natury mentalnej i kulturalnej. Z okolic Gminy
Pieńsk zapraszano niewielkie grupy uczestników, które w ciągu kilku dni mogły     podziwiać sztukę i zabytki miasta Görlitz. Z tych to powodów spotykały się ze sobą Gmina Pieńsk i EUROPA-HAUS GÖRLITZ e.V.

W tym samym roku obie strony postanowiły o rozszerzeniu współpracy i podpisały Porozumienie o Kooperacji.

Idea i cel projektu:

Szczególnie po rozszerzeniu UE i przystąpieniu do strefy Szengen zaistniało rosnące zapotrzebowanie na prowadzenie dwustronnych i międzynarodowych spotkań polskich i niemieckich grup, osób dorosłych, dzieci i młodzieży, stowarzyszeń i organizacji oraz szkół powiatów obszaru przygranicznego Zgorzelca i Görlitz.

Pieńsk od wielu lat poświęca się współpracy polsko-niemieckiej. W Pieńsku brakowało nowoczesnego, spełniającego standardy EU Domu Kultury , w którym to mieszkańcy regionów przygranicznych mogliby się spotykać, przyjmować gości z zagranicy, intergrować się z nimi, bliżej poznawać, jak również tworzyć projekty edukacyjne bądź uczestniczyć w wydarzeniach kulturalnych. Z tch to powodów istniejący Dom Kultury powinien zostać odremontowany i rozbudowany z zachowaniem struktur transgranicznych.

Celem projektu jest modernizacja i przekształcenie Domu Kultury w Pieńsku w transgraniczne Centrum Kultury i Komunikacji z euroregionalnym miejscem spotkań i edukacji, ośrodkiem międzynarodowych spotkań kulturalnych, wymiany artystycznej,ustawicznego dokształcania, edukacji dorosłych i edukacji pozaszkolnej.

Czas trwania projektu:

    Rozpoczęcie projektu: 01.01.2010
    Zakończenie projektu: 21.12.2012

Prezentacja partnerów projektu

1. Partner Wiodący:        Gmina Pieńsk

2. Partner Projektu 1:     EUROPA-HAUS GÖRLITZ e.V.

Zgodnie z artykułem 20 rozporządzenia (EG) Nr. 1080/2006 dla każdego projektu musi być wyznaczony Partner Wiodący. Decydują o tym partnerzy kooperacyjni. Partner Wiodący bierze całkowitą odpowiedzialność nad projektem i jest jedyną osobą kontaktową z Sächsische Aufbaubank Dresden. Wzajemne oddziaływanie partnerów kooperacyjnych jak i ich zakres odpowiedzialności i obowiązków reguluje Porozumienie o Kooperacji.
(Quelle:http://www.euroregion-neisse.de/fileadmin/documents/fonds/de-pl/Algemeine_Nebenstimmungen/ Umsetzungsdokument_SN-PL_korr.pdf)Warto wiedzieć;

Położenie: na południowym zachodzie Polski, ok.13 km od Görlitz        
Powiat: Zgorzelec
Ilość mieszkańców: ca. 6000

Gmina Pieńsk

Adres:

Gmina Pieńsk
Ul. Boleslawiecka 29
59-930 Pieńsk

Osoby kontaktowe:
   
Pan/Herr Burmistr Jerzy Strojny - Kulturhaus in Pieńsk
Pani/Frau Malgorzata Sokolowska
Pan/Herr Artur Gradecki

Kontakt telefoniczny:                           
Tel.:        +48 75 – 77 86 511
Fax:        +48 75 – 77 86 405
E-Mail:     piensk@piensk.com.pl                       
Strona internetowa: Öffnet externen Link in neuem Fensterwww.piensk.com.plWarto wiedzieć:

Założenie: 04.09.1991
Handel-/Nr. Stowarzyszenia:  VR 6296

Działalność:
- Organizator Tygodnia Europejskiego
- Edukacja polityki europejskiej
- Narodowe/międzynarodowe projekty
- Praca z dziećmi i młodzieżą
- Punkt informacyjny o EU
- Organizowanie wystaw

EUROPA-HAUS GÖRLITZ e.V.

Adres:

EUROPA-HAUS GÖRLITZ e.V.
Untermarkt 9
02826 Görlitz

Osoby kontaktowe:

Pani Dr. Birgit Dippe
Vorstandsvorsitzende
Pani Eveline Strissel
Projektmanagerin, Beauftragte für Finanzen

Kontakt telefoniczny:

EUROPA-HAUS am Untermarkt   
Tel.:     +49 3581 – 40 14 64       
Fax:      +49 3581 – 40 14 66
E-Mail:   europa-haus-goerlitz@t-online.de                                               
Strona internetowa: Öffnet externen Link in neuem Fensterwww.europa-haus-goerlitz.de

Opis projektu

Projekt klasyfikuje się następująco

- Priorytet 2:
  Transgraniczna integracja społeczna

- Zakres planowania 2:
  Sztuka i kultura

- Aktywność:
  Poprawa i rozwój infrastruktury kulturalnej, rozbudowa i modernizacja Domów     Kultury, sal na imprezy i wystawyz   transgranicznym
  wykorzystaniem

Grupy działań

Realizacja projektu przebiega w sześciu Grupach działań, które są również przedstawione w „EuRegioKom – struktura sieci”. Grupy działań dotyczą obu partnerów , z tym, że są różnie podzielone. Następujące opisy i ilustracje przedstawiają opis projektu SN-PL.

Grupa działań nr 1: Przygotowanie projektu
Grupa działań nr 2: Zarządzanie projektem
Grupa działań nr 3: Rozliczanie projektu i controlling (finanse)
Grupa działań nr 4: EuRegioKom
Grupa działań nr 5: Forum nauki i kultury Neißeland
Grupa działań nr 6: Labolatorium kreatywne Neißeland

Realizacja Grupy działań 5 i 6 na drodze „przetargu ograniczonego z
udziałem konkurencji VOL/A 2009”została wygrana przez:

Donner + Partner GmbH Sachsen
Zentrum für Bildung und Arbeit
Blumenstraße 54, 02826 Görlitz

Certyfikat zgodności z DIN EN ISO 9001:2000

Zatwierdzony reprezentant na rzecz promocji kształcenia zawodowego zgodnie z prawem promocji zatrudnienia ( AZWV)

Öffnet externen Link in neuem Fensterwww.donner-partner.de/inhalt/standorte/goerlitz/ziel3-projekt-euregiokom-piensk

Zdjęcia ze współpracy z partnerami projektu

             

                     

Podpisanie Porozumienia o Kooperacji z
Gminą Pieńsk

Spotkanie robocze w Pieńsku